۲۱ آبان: زادروز نیما یوشیج پدر شعر نو پارسی، زادروز جان استرات، فیزیکدان انگلیسی، برندهٔ جایزه نوبل فیزیک سال ۱۹۰۴ [12 November ]، درگذشت هاراطون داویدیان بنیانگذار روانپزشکی درایران [12 November ]،

فایل های صوتی در این قسمت فایل های صوتی مرتبط با زادروز نیما یوشیج پدر شعر نو پارسی قابل مشاهده و دانلود است

فایل های متنی در این قسمت فایل های متنی مرتبط با زادروز نیما یوشیج پدر شعر نو پارسی قابل مشاهده و دانلود است

فایل های تصویری در این قسمت فایل های تصویری مرتبط با زادروز نیما یوشیج پدر شعر نو پارسی قابل مشاهده و دانلود است

فایل های ویدیویی در این قسمت فایل های ویدیویی مرتبط با زادروز نیما یوشیج پدر شعر نو پارسی قابل مشاهده و دانلود است

فایل های طراحی در این قسمت فایل های طراحی و لایه باز مرتبط با زادروز نیما یوشیج پدر شعر نو پارسی قابل مشاهده و دانلود است