۱۹ آبان: تأسیس پلیس صلح بین الملل [10 November ]، زادروز فریدریش شیلر نمایش‌نامه‌نویس و شاعر آلمانی [10 November ]،

فایل های صوتی در این قسمت فایل های صوتی مرتبط با تأسیس پلیس صلح بین الملل قابل مشاهده و دانلود است

فایل های متنی در این قسمت فایل های متنی مرتبط با تأسیس پلیس صلح بین الملل قابل مشاهده و دانلود است

فایل های تصویری در این قسمت فایل های تصویری مرتبط با تأسیس پلیس صلح بین الملل قابل مشاهده و دانلود است

فایل های ویدیویی در این قسمت فایل های ویدیویی مرتبط با تأسیس پلیس صلح بین الملل قابل مشاهده و دانلود است

فایل های طراحی در این قسمت فایل های طراحی و لایه باز مرتبط با تأسیس پلیس صلح بین الملل قابل مشاهده و دانلود است