۱۸ آبان: روز ملی کیفیت، زادروز کریستف کلمب تاجر و دریانورد اسپانیایی [9 November ]، زادروز محمد اقبال شاعر و فیلسوف بزرگ زبان فارسی،

فایل های صوتی در این قسمت فایل های صوتی مرتبط با روز ملی کیفیت قابل مشاهده و دانلود است

فایل های متنی در این قسمت فایل های متنی مرتبط با روز ملی کیفیت قابل مشاهده و دانلود است

فایل های تصویری در این قسمت فایل های تصویری مرتبط با روز ملی کیفیت قابل مشاهده و دانلود است

فایل های ویدیویی در این قسمت فایل های ویدیویی مرتبط با روز ملی کیفیت قابل مشاهده و دانلود است

فایل های طراحی در این قسمت فایل های طراحی و لایه باز مرتبط با روز ملی کیفیت قابل مشاهده و دانلود است