۱۱ آبان: درگذشت پیتر دبای دانشمند هلندی، برندهٔ جایزه نوبل شیمی سال ۱۹۳۶ [2 November ]، زادروز جرج بول، ریاضیدان و فیلسوف انگلیسی [2 November ]، زادروز میکائیل نالباندیان شاعر، نویسنده، اندیشمند سیاسی ارمنستانی و مبارز پرشور استقلال ارمنستان [2 November ]، درگذشت پیتر دبای دانشمند هلندی، برندهٔ جایزه نوبل شیمی سال ۱۹۳۶ [2 November ]،

فایل های صوتی در این قسمت فایل های صوتی مرتبط با درگذشت پیتر دبای دانشمند هلندی قابل مشاهده و دانلود است

فایل های متنی در این قسمت فایل های متنی مرتبط با درگذشت پیتر دبای دانشمند هلندی قابل مشاهده و دانلود است

فایل های تصویری در این قسمت فایل های تصویری مرتبط با درگذشت پیتر دبای دانشمند هلندی قابل مشاهده و دانلود است

فایل های ویدیویی در این قسمت فایل های ویدیویی مرتبط با درگذشت پیتر دبای دانشمند هلندی قابل مشاهده و دانلود است

فایل های طراحی در این قسمت فایل های طراحی و لایه باز مرتبط با درگذشت پیتر دبای دانشمند هلندی قابل مشاهده و دانلود است