۶ آبان: هجرت محمد (ص) از مکه به مدینه و انتخاب این روز به عنوان مبدأ تاریخ مسلمانان در دو تقویم هجری شمسی و هجری قمری، تاسیس دانشگاه هاروارد نخستین مؤسسه آموزش عالی در آمریکا [28 October ]، زادروز جوناس سالک پزشک آمریکایی، کاشف واکسن فلج اطفال [28 October ]، زادروز ویلیام هنری گیتس سوم مشهور به بیل گیتس مدیر شرکت مایکروسافت [28 October ]،

فایل های صوتی در این قسمت فایل های صوتی مرتبط با هجرت محمد (ص) از مکه به مدینه قابل مشاهده و دانلود است

فایل های متنی در این قسمت فایل های متنی مرتبط با هجرت محمد (ص) از مکه به مدینه قابل مشاهده و دانلود است

فایل های تصویری در این قسمت فایل های تصویری مرتبط با هجرت محمد (ص) از مکه به مدینه قابل مشاهده و دانلود است

فایل های ویدیویی در این قسمت فایل های ویدیویی مرتبط با هجرت محمد (ص) از مکه به مدینه قابل مشاهده و دانلود است

فایل های طراحی در این قسمت فایل های طراحی و لایه باز مرتبط با هجرت محمد (ص) از مکه به مدینه قابل مشاهده و دانلود است